Whatsapp Instagram Youtube

Bloq - Keloid haqqında ? Keloidin müalicəsi ? Dermatoloq Mehdi Mahmudi

Keloid haqqında ? Keloidin müalicəsi ? Dermatoloq Mehdi Mahmudi

Keloid haqqında ? Keloidin müalicəsi ? Dermatoloq Mehdi Mahmudi

ss

Keloid nədir?

Yaraların sağalması zamanı həddindən artıq hüceyrə istehsalı nəticəsində əmələ gələn həddindən artıq fibroz toxuma “Keloid” adlanır.  Keloid çəhrayı, qırmızı, dəri və ya qara rəngdə, möhkəm, elastik konsistensiyaya malik qeyri-düzgün topaqvari formalaşmadır.  Sinə, çiyinlər, kürək, çənə, qulaqlar və ayaqların aşağı hissəsi bədəndə keloidin ən çox yayılmış bölgələridir.

 

Daha çox kimlərdə olur?

Keloid dərinin gərgin olduğu yerlərdə, xüsusən də iltihab, yad cisim, yanıq kimi yaraların sağalmasının uzun sürdüyü hallarda görülür və bəzi ailələrdə genetik olaraq daha çox rast gəlinir. Ən çox 10-30 yaş arasında rast gəlinir.

 

Keloid nə zaman yaranır?

Cərrahi əməliyyatdan sonra yaranın infeksiyası, çox sərt tikişlərin çıxarılması, yarada yad cismin olması və s. kimi vəziyyətlər keloid əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Ancaq heç bir səbəb olmadan genetik meylliliyə görə kiçik bir travmadan sonra belə spontan inkişaf edə bilər. Zədələnmiş sahənin toxumasının sağalmasından sonra, təxminən bir neçə aydan sonra görünə bilər.

 

Keloid necə müalicə olunur?

Dərman müalicəsi: Keloidin müalicəsi üçün kortizonlu keloid kremlər, retinoid kremlər və s. istifadə edilə bilər. İntralezyonel Steroid Müalicəsi: Keloidin müalicəsində istifadə edilən əsas üsullardan biridir.  Bu, yaraya kortizon yeritməklə həyata keçirilir.  Kriyoterapiya ilə birlikdə tətbiq edildikdə daha uğurlu nəticələr əldə etmək olar.

Kriyoterapiya (Maye azotla Müalicə): Keloid müalicələrində üstünlük verilən başqa bir üsuldur.  Bu üsulla keloidlərdə düzləşməni təmin edə bilir.  Kortizon müalicəsi ilə birlikdə tətbiq edildikdə daha təsirli nəticələr əldə edilə bilər.

Lazerlə Keloid Müalicəsi: Fraksional lazer müalicəsi keloid müalicəsində istifadə edilən effektiv müalicə üsuludur.  Xüsusilə keloidə kortizon müalicəsi ilə birlikdə tətbiq edildikdə uğurlu nəticələr əldə edilə bilər.

 

Şərhlər